Štítek: Eras Solace

Naším ďalším hosťom je Eras Solace so svojou tajomnosťou. Dozvieme sa, kde študoval, o jeho pôvode a vojenských skúsenostiach. Odhalíme aj kúsok jeho temného života, alebo nám to bude stále tajiť?

Rok 1976 sa nesie v znamení eufórie z volieb. Predsa len, starý minister mágie, nech mu je zem ľahká, viedol britskú kúzelnícku spoločnosť vcelku zvláštnym spôsobom. Je preto pochopiteľné, že sa naše tváre obracajú k novým kandidátom s nádejou, že sa bezpečnostná, ekonomická a humanitná situácia na ostrovoch zlepší.