Štítek: Harold Mitchum

Naším hosťom je súčsný člen Starostolca Harold Mitchum. Ako funguje jeho práca v Starostolci, pripravila ho na voľby, prečo sa rozhodol kandidovať v jeho veku a aké sú jeho výzvy do budúcnosti? Aj to sa dozviete v tomto článku.

Rok 1976 sa nesie v znamení eufórie z volieb. Predsa len, starý minister mágie, nech mu je zem ľahká, viedol britskú kúzelnícku spoločnosť vcelku zvláštnym spôsobom. Je preto pochopiteľné, že sa naše tváre obracajú k novým kandidátom s nádejou, že sa bezpečnostná, ekonomická a humanitná situácia na ostrovoch zlepší.