Volební debata se mění v urážení žen

Druhá volební debata se nesla v mnohem více útočném duchu, než ta první. Zatímco bratři Winchesterové zvolili klidnější cestu, Gerald Fletcher si připravil i nějaká ostrá slova.

Již odpovědí na první otázku, mířenou na schopnost skloubení osobního života s tím politickým u všech kandidátů, se Gerald Fletcher okamžitě pokusil o rozhození obou svých protivníků. Zmínil totiž možný střet zájmů, jež by vznikl zvolením kteréhokoliv z bratrů na ministerskou pozici. Christopher Winchester je totiž manželem první náměstkyně Sabriel Winchester, dříve známé jako Lacrux, a Dominic Winchester je snoubencem slibné bystrozorky Alexis Gray, kterou jistě brzy čeká povýšení.

Oba bratři se snažili o okamžité zklidnění situace, nicméně Gerald Fletcher pokračoval rovnou dál změnou tématu. K otázce boji se Smrtijedy se tedy dostalo skutečně rychle. Dominic Winchester znovu zvolil poklidný přístup, zatímco Christopher Winchester se ale rozhodl zaútočit nazpět, a to závažným obviněním o tom, že Gerald Fletcher spolupracuje přímo se Smrtijedy.

Debata pokračovala zásahem moderátora, který se až do této doby držel zpátky. Jeho dotaz se týkal možné vazby kandidátů na uprchlého Smrtijeda Carla Inkwooda, a přestože se Gerald Fletcher znovu pokusil podrýt oba bratry slovech o možných důkazech, Dominic Winchester tentokrát obranu zvládl, dle jeho slov jsou tato obvinění bez přímého důkazu planá. Christopher Winchester ho v tomto tvrzení podpořil.

V tento moment už se debata začala ubírat silně osobním směrem. Gerald Fletcher se rozhodl zaútočit na citlivé místo obou bratrů, a to jejich drahé polovičky, konkrétně věkové rozdíly mezi nimi a oběma bratry. Dominic Winchester se ho pokusil srovnat, a to tvrzením, že takto osobní věci do politické debaty skutečně nepatří. Opět se mu dostalo podpory jeho bratra, a to i v tom, že se Christopher Winchester pokusil vrátit debatu tam, kam patří.

S tím souhlasil i moderátor, který navázal otázkou o plánované budoucnosti, konkrétně co by byl první krok v potenciální funkci ministra kouzel každého kandidáta. Gerald Fletcher by okamžitě zajistil opatření, díky kterým by se na Ministerstvu eliminovala možnost infiltrace Smrtijedy. Dominic Winchester by posílil bystrozorský sbor a zaměřil by se na to, aby i v době války stále byla možnost žít šťastně v rodinných svazcích. Christopher Winchester by se zaměřil na to, aby Ministerstvo mělo silné vedení a tím pádem bylo pilířem boje proti smrtijedství.

Gerald Fletcher ale opět zaútočil na osobní život jednoho z bratrů, konkrétně Dominica Winchestera a jeho snoubenku Alexis Gray. Christopher Winchester se pokusil bratra umírňujícími slovy bránit, nicméně ten si to nenechal líbit, což byl zřejmě i moment, kdy se atmosféra v sále skutečně změnila, a kandidáti byli připraveni si doslova skočit po krku. V davu to také vřelo, bystrozorský sbor měl plné ruce práce, aby některé vášnivější diváky udržel dál od pódia.

Shay Thomas Hale Autor článku:

Napište první komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *